Recursos Didácticos

Material didáctico

Esta Unidade Didáctica, deseñada para a materia “Xeografía e Historia de Galicia” de 2º de Bacharelato, aborda o estudo do reino medieval de Galicia nas historias de Galicia escritas desde o século XVI ata a historia inmediata. Identificarase, investigarase e analizarase que reino medieval de Galicia se foi reflectindo ao longo dos séculos nas diferentes obras que tentaron facer unha historia de Galicia.

Material para Exposición