Historia de Galicia

2015

David Pérez López

“A lírica galega convértese no reflexo dunha sociedade dun gran avance cultural”

Historia de Galicia que lle dedica un apartado ao Reino de Galicia.

“Neste libro tratamos de refletir a aventura dunha nación histórica: como se formou, como se poboou, as súas lendas, os seus costumes, o seu esplendor, as súas xentes, as súas actividades… unha nación, á que recentemente se lle viron limitados os seus dereitos e libertades” (p. 12).

Nado en Bande, Ourense, 1972. Licenciado en Historia pola Facultade de Humanidades de Ourense. Profesionalmente traballa no mundo da arqueoloxía dende 1988. Publicou o libro Os foxos do lobo. A caza do lobo na cultura popular, coa Editorial Canela no 2010.

Pontevedra, Ed. Cumio.

Bibliográficas.

“Entre os séculos XI e XII prodúcese no Reino de Galicia unh auténtica eclosión da caza do lobo, unha efervescente roleira colectiva sen parangón a nivel mundial, que culmina coa construcción de centos de trampas de lobos por todo o reino para argallar unha implacable persecución contra o animal” (p. 142).

“A lírica galega convértese no reflexo dunha sociedade dun gran avance cultural, con moreas de autores de cantigas que poboan as prazas de cidades e vilas, de xograres e trovadores, convertendo ao galego no idioma de moda do momento; cautivando mesmo ao monarca Alfonso X O Sabio que escribe a súa obra poética en galego” (p. 145).

“As conspiracións da nobreza galega contra o dominio castelán do país son tan constantes como infrutuosas; unha delas provocará un dos episodios máis románticos da Idade Media, o namoramento entre o infante portugués Pedro e Inés de Castro, que será raiña despois de morta” (p. 150).

“Pero o Marechal (Pedro Pardo de Cela) merece un apartado, como defensor dos dereitos da nobreza de Galicia fronte á imposición do estado moderno dos reis Católicos, que beneficiaba a bispos e grandes señores estranxeiros” (p. 155).

Inés de Castro.