Historia de Galicia

1979

Xosé R. Barreiro Fernández, Francisco Carballo Carballo, Anselmo López Cerreira, Felipe Senén López

Historia xeral de Galicia que inclúe un capítulo centrado na idade media, e que a
desenvolde dende o reino suevo ata o século XV.

A Coruña, Frente Cultural da ANPG.

Historia política.

Bibliográficas e fontes.

O autor, Anselmo López Carreira expón parte do seu estudio que desenvolverá en obras posteriores.

Urraca, Sancha.