Historia de Galicia

2013

Anselmo López Carreira

“Galicia foi recoñecida como nación desde que temos noticia dela.”

Historia xeral de Galicia que inclúe un capítulo centrado na Idade Media,desenvolta dende o reino suevo ata o século XV.

“Galicia foi recoñecida como nación desde que temos noticia dela. Hai cousa de dous mil cincocentos anos os gregos identificaron Kallaikoi; non un lugar xeográfico (ao que por iso mesmo non deron nome), senón unha comunidade humana compactada culturalmente; ou sexa, unha nación” (p. 9)

Vigo, Ed. Xerais.

Historia política.

Bibliográficas e fontes.

O autor, Anselmo López Carreira, expón parte do seu estudo que desenvolverá en obras posteriores.