Historia de Galicia

1996

Francisco Carballo, Felipe Senén López, Anselmo López Carreira, Luís Obelleiro e Bieito Alonso

Historia xeral de Galicia que inclúe un capítulo centrado na idade media, e que a desenvolve dende o reino suevo ata o século XV.

Vigo, Ed. A Nosa Terra.

Historia política.

Bibliográficas e fontes.

Os autores, María del Carmen Pallares e Ermelindo Portela, expoñen parte do seu estudo, que desenvolverán en obras posteriores.O autor, Anselmo López Carreira expón parte do seu estudio que desenvolverá en obras posteriores.

Urraca, Sancha.