Historia General de Galicia

1603

Hernando de Ojea.

Do pouco que sabemos desta historia, coñécese que estivo planificada para dividirse en tres partes e 21 libros. Nos 13 primerios escribiría a historia ordinaria e común, os cinco seguintes tratarían sobre a historia eclesiástica, e nos restantes, a nobreza común, hispana e particular de Galicia.

Naceu en Ourese arredor do ano 1560. Foi mestre en Teoloxía e foi requirido polo Santo Oficio de México para axudar a apagar en 1594 un foco de propaganda xudaica. Estivo na Península entre os anos 1601 e 1603, un trienio no que puxo en marcha un proxecto de redacción dunha Historia de Galicia. Tivo o apoio de Don Diego Sarmiento, conde de Gondomar, con quen tivo unha abundante correspondencia.

Historiografía humanista.

Estrabón, Plinio, Lucas de Tuy, Vincent de Beauvais, Hector Boyce, Rodrigo Sánchez de Arévalo, Alonso de Cartagena, Joan Margarit, Florián de Ocampo, el Licenciado Molina, Ambrosio de Morales, Prudencio de Sandoval, San Isidoro de Sevilla, entre outros.