El Buen Repúblico. Tomo II.

1611

Agustín de Rojas Villadrando.

“De algunos linages que ay en Galicia solares, y casas conocidas, de que proceden muchas en Castilla”

O texto El buen repúblico é un manual de bo goberno que trata sobre as boas e as malas maneiras de gobernar e as relacións entre o príncipe e os seus súbditos. Está escrito como se fose unha carta do autor dende Zamora a dous amigos seus, chamados Salustio e Delio, que viven na cidade de Sevilla. O contido dedicado á historia do Reino de Galicia atópase de xeito disperso no Libro II, estruturado en 10 capítulos:

  1. “Las cosas memorables que ay en el Reyno de Galicia con las siete ciudades cabeças de partido della aplicadas à este perfectissimo numero de siete, y las hedades desde el mundo quales fueron, y como se cuentan”, pp. 195-200.
  2. “Los cuerpos, y reliquias de Sanctos, y cosas notables que ay en la ciudad de Sanctiago, quien fueron sus pobladores, y quando, y como fue hallado y descubierto en aquel Reyno nuestro Sancto Apostol”, pp. 200-207.
  3. “Los cuerpos de Sanctos, y reliquias que ay en la ciudad de Orense de su fundación, y otras cosas memorables que ay en ella, y su tierra”, pp. 207-211.
  4. “Los cuerpos de Sanctos que ay en otras partes del Reyno de Galicia, grandezas, y antigüedades del, y fundación de la Ciudad de Tuy”, pp. 211-216.
  5. “La fundacion de la Coruña, y Torre de Faro, y porque la llamaron deste nombre, propriedades de fuentes, y otras cosas”, pp. 216-221.
  6. “La antigüedad, y grandeza de la Ciudad de Lugo, y porque causa esta siempre descubierto ella en Sanctissimo Sacramento, y de otras cosas antiguas, y de consideracion”, pp. 222-228.
  7. “Los puertos de mar, y Rias, que ay en el Reyno de Galicia”, pp. 228-232.
  8. “Los Rios principales, y de nombre que ay en el Reyno de Galicia”, pp. 233-241.
  9. “Los monasterios, y otras antigüedades, y grandezas de aquel Reyno”, pp. 241-243.
  10. “De algunos linages que ay en Galicia solares, y casas conocidas, de que proceden muchas en Castilla”, pp. 244-266.

 

Estas páxinas que conteñen información variada sobre a historia do Reino de Galicia son unha recepción prácticamente intacta da Descripcion del Reyno de Galizia y de las cosas notables del de Bartolomé Sagrario de Molina publicado en 1550 en Mondoñedo. Para máis información sobre o texto, ver a ficha correspondente de Bartolomé Sagrario de Molina.

Agustín de Rojas Villadrando naceu en Madrid en 1572, fillo de Luisa de Rojas e Diego de Villadiego. Foi un escritor, actor e dramaturgo do chamado Século de Ouro español especializado no xénero da loa. Este autor polifacético tamén foi soldado en Francia, estivo prisioneiro na Rochelle, actuou como corsario contra os ingleses, viviu en varias cidades italianas e estivo perseguido pola xustiza tras asasinar a un home en Málaga. Dende 1601 desplazouse periódicamente cunha compañía de cómicos por todo o territorio Peninsular. Descoñécese o ano concreto da súa morte, mais pénsase que morreu en Paredes de Nava antes de 1635 porque Ana de Arceo, a súa muller, afirmaba ser viúva nese ano.

Na súa obra destacan títulos como El natural desdichado de 1601 e El viaje entretenido de 1603.

Historiografía do Século de Ouro a obra en si, e historiografía humanista a recepción do texto de Bartolomé Sagrario de Molina, correspondente ao Libro II.