A memoria da nación. O reino da Gallaecia

2001

Camilo Nogueira

“As consecuencias do sometemento de Galiza manifestáronse nun momento histórico crucial”

Reflexión ensaística da historia e a memoria do Reino de Galicia.

Vigo, Ed. Xerais.

Pensamento político.

Fundamentalmente bibliográficas.

“A recuperación da memoria política da nación galega supón situar o nacionalismo galego como un movemento histórico que reivindicou a democracia, a liberdade e o desenvolvemento económico e social” (p. 16).

“O reino de Gallaecia constitúe a tradición medieval da nación galega” (p. 22)

“A existencia de Gallaecia é por si mesma contraditoria coa idea dunha unidade española fundamentada na continuidade do reino godo e Castela” (p. 23)

“As consecuencias do sometemento de Galiza manifestáronse nun momento histórico crucial, cando se producían as descubertas atlánticas propiciadas polas exploracións feitas desde a península nos séculos XIV e XV” (p. 32).